Εκδήλωση – συζήτηση από την ομάδα mιγaδa

Εκδήλωση-συζήτηση από την ομάδα miγαδα με θέμα "Η εκμετάλλευση των γυναικών στην καταναγκαστική πορνεία και στο αναπαραγωγικό εμπόριο". Το Σάββατο 18 Ιουνίου στην κατάληψη Αντιβίωση