Προβολή ταινίας από την ομάδα Studio της Κατάληψης Αντιβίωση

Προβολή της ταινίας "School of Rock" από την ομάδα Studio της Κατάληψης Αντιβίωση την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2011 στο καφενείο της κατάληψης στις 21:00