Εκδήλωση – Συζήτηση από το Ξυπόλυτο Τάγμα και την Πρωτοβουλία για την Ολική Άρνηση Στράτευσης

Το Ξυπόλυτο Τάγμα σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία για την Ολική Άρνηση Στράτευσης (Αθήνα) διοργανώνει εκδήλωση-συζήτηση με θέμα

"ο  στρατός, η συγκυρία, η ολική άρνηση στράτευσης και οι κοινωνικές αντιστάσεις".
(εισήγηση από την πρωτοβουλία για την ολική άρνηση στράτευσης)

Σάββατο 10 Δεκέμβρη και ώρα 19:00 μ.μ. στην κατάληψη Αντιβίωση