Προβολή ταινίας από την ομάδα Studio της Κατάληψης Αντιβίωση

Προβολή της ταινίας "A Head Bangers Journey" από την ομάδα Studio της Κατάληψης Αντιβίωση την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012 στο καφενείο της κατάληψης στις 21:00