Εκδήλωση – Ενημέρωση από την ομάδα “Ενάντια στη λήθη”

Εκδήλωση – Ενημέρωση από την ομάδα “Ενάντια στη λήθη” σχετικά με την υπόθεση του Ξενία και αφορμή το αντίστοιχο δικαστήριο συντρόφου στις 10/9.


Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στις 19:30 στην Κατάληψη Αντιβίωση