Προβολή ταινίας από τη Στεγαστική Συνέλευση

Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στις 21:30 η Στεγαστική Συνέλευση της Αντιβίωσης θα προβάλει την ταινία “La voie lactee” του Luis Bunuel