Προβολή ταινίας

3:2:2015 tainia

Την Τρίτη 3/2 θα γίνει προβολή της ταινίας “Το τσεκούρι” από την ΕΣΕ Ιωαννίνων και στη συνέχεια θα ακολουθήσει καφενείο.